Wilt u het talent in uw bedrijf of organisatie laten floreren en renderen waardoor de organisatie als geheel gaat bloeien en groeien?

Medewerkers zijn de ruggengraat van een organisatie. Mensen moeten steeds langer doorwerken. Banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Om met de dynamische economie en arbeidsmarkt mee te gaan moet je talent en ambitie organiseren en moet er geïnvesteerd worden in leren en ontwikkelen. Veel rollen en functies van vandaag zullen verdwijnen, en nieuwe komen naar voren. Op welke manier bereid uw bedrijf zich voor op “de toekomst”?

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het Ministerie van SOZAWE leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken. Elke MKB-ondernemer kan vanaf 1 maart tot 31 maart 2022 een subsidieaanvraag indienen. De SLIM-regeling is beschikbaar voor de uitvoering van een aantal initiatieven al dan niet met de inzet van externen:

 1. Opleidings- of ontwikkelplan
  het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan voor de onderneming.
 2. Loopbaanadviezen
  het opstellen van loopbaan-ontwikkeladviezen voor medewerkers.
 3. Leercultuurmethodiek
  het ontwikkelen en implementeren van een methode om de leercultuur te
  bevorderen, zoals het oprichten van een bedrijfsschool.

Voor middenbedrijf is de vergoeding 60% van de subsidiabele kosten en voor kleinbedrijf 80%.

Wilt u meer weten over de SLIM-regeling en de uitwerking daarvan? Of wilt u meer doen met talentmanagement in uw bedrijf? Neem contact op 06-20346313.

Flyer HR SLIM regeling