Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling)

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken. Elke MKB-ondernemer kan vanaf 1 september tot 30 september 2020 een subsidieaanvraag indienen. De SLIM-regeling is beschikbaar voor de uitvoering van een aantal initiatieven al dan niet met de inzet van externen:

  1. Opleidings- of ontwikkelplan
    het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan voor de onderneming
  2. Loopbaanadviezen
    het opstellen van loopbaan-ontwikkeladviezen voor medewerkers
  3. Leercultuurmethodiek
    het ontwikkelen en implementeren van een methode om de leercultuur te bevorderen, zoals het oprichten van een bedrijfsschool.

Voor middenbedrijf is de vergoeding 60% van de subsidiabele kosten en voor kleinbedrijf 80%.

Greet Snijder kan u helpen met de uitwerking van de SLIM-regeling in uw bedrijf. Een aantal MKB-ondernemers hebben hun plan al ingediend tijdens de eerste aanvraagperiode in maart 2020. Zij wachten op de toekenning van de subsidie.

Medewerkers zijn de ruggengraat van een organisatie. Mensen moeten steeds langer doorwerken. Banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Om met de dynamische economie en arbeidsmarkt mee te gaan moet je talent en ambitie organiseren en moet er geïnvesteerd worden in leren en ontwikkelen. Veel rollen en functies van vandaag zullen verdwijnen, en nieuwe komen naar voren. Op welke manier bereid uw bedrijf zich voor op “de toekomst”?
Ga nu aan de slag met de SLIM-regeling, dan kunt u in september de aanvraag doen.

Wilt u meer weten over de uitwerking van de SLIM-regeling voor uw onderneming? Of wilt u meer doen met talentmanagement in uw bedrijf? Neem contact op 06-20346313.

Flyer HR SLIM regeling